Jarkko Rantanen

Till den öppna ansökan som stängde i juni och var riktad till professionella bildkonstnärer kom det in närmare 200 utställningsförslag inom utsatt tid.

Utställningskommittén uppgeratt det som särskilt betonades i de utställningsförslag som kom in det här året var posthumana teman som naturrelation, teknologi, AI samt kroppslighet och reflektioner kring identiteten. I Iso Galleriet kommer vi under de närmaste två åren att se en övergripande presentation av samtidskonst, från porträttmåleri med rötter i måleriets historia till multisensoriska skulpturer och installationer som fyller rummet. 

Till utställningsprogrammet 2023–2024 i Iso Galleriet valdes följande konstnärer:

2023 Aaro Murphy, Jarkko Rantanen, Selma Haro, Inka Nieminen

2024 Inari Raaterova, Kaija Hinkula, Sirkku Ketola, Eero Nives

Utställningarna valdes ut av utställningskommittén, som bestod av Konstnärsgillet i Åbos styrelseledamöterna, bildkonstnärerna Niina Villanueva, Appe Leppänen, Salla Sillgren och Riikka Kupsala. 

 

Kaija Hinkula

Iso Galleriet 5.7. – 25.8.2024 Kaija Hinkula

Utställningskalender för åren 2023–2024

I Iso Galleriets utställningsprogram 2023–2024 ingår också Konstnärsgillet i Åbos 99-års- och 100-årsutställningar, NYTT-utställningarna med konst av bildkonstnärer som utexamineras från Åbo Konstakademi och evenemanget X-mas Art Fair som ordnas i december båda åren.

Iso  Galleriet är ett utställnings- och evenemangsutrymme i andra våningen i Åbo Konsthall. Från och med nästa år utvecklas och upprätthålls det av Konstnärsgillet i Åbo. Utöver utställningar kommer programmet i Iso Galleriet också att innehålla kringprogram av nytt slag som produceras av valda konstnärer, nätverket av samarbetspartner och Konstnärsgillet.

Verksamhetsledaren Sanna Vainionpää berättar att de kommande årens utställningsperioder är förlängda i enlighet med respons från besökare, personal och konstnärer. De tidsmässigt längre intervallen mellan utställningarna ger konstnärerna och vår produktion möjlighet till nödvändig koncentration när utställningarna installeras och byggs upp. 

I valet av utställningar till det år 1924 grundade Konstnärsgillet i Åbos 100-årsjubileumsår prioriterades särskilt konstnärer som verkar i Egentliga Finland eller som på annat sätt har kopplingar till landskapet.

Utställningskalender för åren 2023–2024 (länk)