Publicerad 10.7.2020

Åbo Konsthalls gallerier öppnas igen för allmänheten. Utställningar har öppet onsdag- söndag kl. 12-18 från och med 17.7.

Utställningar 17.7.-30.8.

Stora galleriet
Eeva Karhu / Surrounded by

Den skiktade strukturen i Eeva Karhus verk är ett sätt att genom bilder behandla tidens gång och cykliskhet, och förhållandet mellan observation och inre upplevelse. Verkserien Surrounded by fick sin början under en cykelresa runt Island. Den fysiskt krävande resan lämnade starka minnesspår som Karhu senare gav uttryck åt i bilder tagna i Finland.

Eeva Karhu (f.1980) är konstmagister från linjen för fotografikonst vid Aalto-universitetet. Sedan år 2011 har verk av henne varit utställda i museer, gallerier och på konstmässor internationellt. I samband med utställningen publiceras Karhus första fotokonstbok Path | Polku.

Lilla galleriet
Milla Talassalo / 3

Milla Talassalos utställningshelhet undersöker systerskapet hos trillingar. I sin utställning 3 reflekterar Talassalo kring jaget och den egna identiteten i förhållande till sina jämnåriga systrar. I sina bilder iakttar Talassalo skillnader och likheter mellan systrarna på ett minimalistiskt sätt. Utställningen behandlar barndom, minnesbilder, det förflutna, samtiden och att vara vuxen och lyfter fram tankar kring vikten av familjesamhörighet och livslånga människorelationer.

Milla Talassalo (f. 1981) är fotograf bosatt i Helsingfors. Hon slutför för närvarande sina studier i visuell journalism vid Tammerfors universitet. På våren 2020 deltog hon i projektet Poikkeustila 2020 där hon dokumenterade sin vardag under undantagstillstånd. Ett verk ur projektet är med i utställningen i Åbo Konsthall.