Publicerad 27.8.2020

Utställningar på Åbo Konsthall 4.9.-4.10.2020

Stora galleriet: Karoliina Paatos / Cowboy Girls

Verken och de övriga föremålen i fotoutställningen Cowboy Girls har tillkommit under de nio senaste åren i Nevada, där Karoliina Paatos har dokumenterat två flickors uppväxt på en ensligt belägen boskapsranch. Flickorna är nu i tonåren och arbetar på ranchen, sköter djuren, rider, kastar lasso och går i hemskola för sin mamma. Under fritiden hittar de på vilda lekar i sin floddal som omges av höga berg. Deras liv är mycket konkret kopplat till marken omkring dem. Banden till traditionens kontinuitet är starka, men endast tiden kan utvisa hur det går för det här sättet att leva.

Lilla galleriet: Teemu Korpela / Hello From The Other Side

För Teemu Korpela är den konstnärliga processen en metod för att ägna sig åt funderingar på det egna livet, på ett sätt som gör det möjligt att skapa ett bättre liv för sig själv och andra. Startpunkten på vägen mot ett bättre liv är att förstå den verklighet en lever i. Korpelas verk kommer till under enprocess där han försöker förstå sina egna upplevelser och förhållandet mellan de krafter som skapar dem.

Aulagalleriet: Mari Mäkiö / Kagekiyodo

Kagekiyodo är en helhet bestående av två ljudinstallationer. I det här verket kan man i Aulagalleria i Åbo Konsthall höra ljud och röra vid ytor som ger besökaren en upplevelse av en plats i national parken Akiyoshidai i Japan. Utställningen är ett test på hur väl en rumslig upplevelse av en mörk grotta tusentals kilometer härifrån kan överföras till ett galleriutrymme, och hur det här utrymmet gestaltar sig via hörsel- och känselsinnet.

I samband med Mari Mäkiös utställning Kagekiyodo arrangeras en performance, Jodo – Silence of Movement, på lördag 12.9. kl. 12-13 i i aulagalleriet (OBS. begränsat antal platser, förhandsanmälan krävs). Mer information och anmälan.