Jodo – Silence of Movement
Lördag 12.9.2020 kl. 12-13
Aulagalleriet, Åbo Konsthall
OBS! Antalet deltagare begränsas, förhandsanmälan skickas till Mari Mäkiö, mari@marimakio.com. Performancen kommer att videostreamas, mer information på facebook-evenemanget.

Performancen “Jodo – Silence of Movement” är ett samarbete mellan japanska kalligrafi-konstnären Yukina Yamamoto, performance-konstnären Tuuli Malla och konstnären Mari Mäkiö.

Utgångspunkten för performancen är de japanska tecken ‘jodo’ 静動 som står för tystnad och rörelse. Vi tolkar ’jodo’s betydelser med hjälp av kalligrafi, rörelse och ljud – genom att tillsammans forska vilken slags stagnation och rörelse som föds i skrivandet av tecken. För Malla och Mäkiö är kalligrafi som konstform okänd sedan tidigare, och tolkningen formas å ena sidan av mötet med det främmande och å andra sidan Yamamotos djupa kunskap.

Yukina Yamamoto är japansk kalligrafikonstnär bosatt i Jyväskylä. Yamamoto har studerat kalligrafi i över 20 år. Tuuli Malla är performance- och installationskonstnär som arbetar platsspecifikt och hämtar inspiration från Butoh-dans. Mari Mäkiö är konstnär som arbetar mest med ljud och installation.

På grund av rådande situation med covid-19 begränsas antalet deltagare i evenemanget. Vi välkomnar max. 15 personer till att följa performancen på plats, vänligen anmäla dig på förhand till Mari Mäkiö, mari@marimakio.com. Vänligen stanna hemma om du känner dig sjuk. Tänk på god handhygien och att hålla avstånd till medbesökare och personal.

Det finns möjlighet att följa evenemanget online genom livestream, mer information på facebook-evenemang.

Projektet har fått stöd av Centralen för främjande av visuell konst VISEK.

Läs mer om deltagande konstnärerna:
Yukina Yamamoto
Tuuli Malla
Mari Mäkiö