Åbo Konsthall utlyser sitt tredje open call för utställningar! Utställningsförslag för år 2021 mottages fram till söndagen 1 mars 2020.

Fotocentrum Peri rf och Konstnärsgillet i Åbo rf arrangerar utställningarna på Åbo Konsthall. Vi välkomnar alla professionella konstnärer som arbetar med bild-, foto- eller videokonst att skicka utställningsförslag för årets 2021 program. Särskilt intressanta är premiärproduktioner som lämpar sig för utrymmena på Åbo Konsthall. Såväl traditionella bildkonst- och fotokonstuställningar som mångkonstnärliga eller gränsöverskridande konstnärliga produktioner välkomnas. Även arbetsgrupper och curatorer med konceptidéer kan skicka in förslag. Vi uppmanar konstnärerna att föreslå publikengagerande och alternativa program i anslutning till utställningarna.

Utställningsperioderna är 4 veckor plus två dagar för hängning samt en demonterings- och en vernissagedag. Vernissagen ordnas i regel torsdagen före utställningens första dag.

Open call för 2021 gäller utställningsperioderna:
8.1.-7.2.
12.2.-14.3
7.5.-6.6.
11.6.-11.7.
3.9.-3.10.
8.10.-7.11.

Vänligen observera att ändringar kan förekomma i tidtabellen.

UTRYMMEN

Åbo Konsthall finns i Gamla Rådhuset vid Gamla Stortorget i centrala Åbo. Med detta open call söker vi utställningar för våra två gallerier i konsthallens andra våning. Det går att föreslå utställningar till båda eller ett av utrymmena. Utställningsutrymmenas grundplan (pdf)

Utställningsutrymme 1 / Stora Galleriet
2 våningen, 52+20+40=112 m2 (Gamla Rådhusets nuvarande galleri)
Det större galleriet i andra våningen omfattar ett rektangulärt rum vars ena långvägg domineras av en rad fönster mot torget; utrymmet har rikligt med naturligt ljus. Rummet har element som avviker från dem i en ren utställningslokal, bl.a. breda grå golvplankor, fönster och en kakelugn. Utställningsutrymmena i andra våningen lämpar sig för presentation av såväl tvådimensionella vägghängda verk som olika installationer. Utrymmet har LED-spotljus.

Stora galleriet

Utställningsutrymme 2 / Lilla Galleriet
2 våningen, 27 m2
Det vita kubformade utrymmet har konstruerade väggar för hängning och rummet kan också mörkläggas, t.ex. för screening av videokonst. Galleriet ligger intill det större galleriet med ingång direkt från trappuppgången. Utrymmet har LED-spotljus.

Lilla galleriet. Golvet målas ljusgrått i januari-februari 2020.

STÖD OCH TEKNIK

Utställningsutrymmet och de utställningsrelaterade arrangemangen på Åbo konsthall är kostnadsfria för konstnärer. Konstnären står för produktionskostnader, installation och transport av verken, transport- och utställningsförsäkring samt för sina egna resekostnader.

I utställningsavtalet ingår följande tjänster:

 • Utställningshyra och övervakning under utställningsperioden
 • Design, tryck och distribution utställningsaffisch i Åbo
 • Språkgranskning och översättning av utställningstext och lista av verk
 • Utskick av pressinfo och elektronisk inbjudan till konsthallens kontaktlistor
 • Information om utställningen på Åbo Konsthalls webbsida, i separata evenemangskalendrar och sociala medier
 • Assistens under utställningens hängnings- och demonteringsdagar
 • Uppföljning av besökarantal och mediaintresse, dokumentering av utställningen
 • Presskontakt, arrangemang och servering vid vernissage
 • Förmedling av verk och publikationer eller dylikt (30 % provision)

Teknisk utrustning ställs till konstnärernas förfogande utan kostnad, i mån av tillgänglighet. Konstnären ansvarar för kostnader och anskaffning av övrig uställningsutrustning. Konstnären planerar och ansvarar för uställningsmonteringen samt för nödvändig professionell hjälp vid installering av teknisk utrustning.

INSTRUKTIONER

Utställningsförslaget skickas elektroniskt. Fyll i blanketten (länk), ladda upp ditt CV (pdf) samt skriv ett utställningsförslag (pdf) som inkluderar följande:

 • utställningens namn och teknisk produktion av verken
 • förtydligande bildmaterial (5-10 -bilder) av verk i utställningen eller ur tidigare produktion.

Vänligen lämna in ditt utställningsförslag senast kl. 23.59 söndagen 1 mars 2020.

Vi önskar i första hand få förslagen i elektronisk form, men vi kan också ta emot pappersdokument. Skriv ut blanketten och skicka den tillsammans med det utskrivna utställningsförslaget till adressen Åbo Konsthall, Gamla Stortorget 5, 20500 Åbo. Du kan också lämna in förslaget personligen på Konsthallen. Förslagen ska vara framme på Konsthallen senast 1.3.2020. Förslagen skickas inte tillbaka till avsändaren.

Åbo Konsthalls utställningskommitté består av medlemmar i Fotocentrum Peri och Konstnärsgillet i Åbo. Kommittén väljer utställningarna i mars 2020 och därefter meddelas alla sökande per e-post. Läs mer om utställningskommittén.

ÅBO KONSTHALL

Åbo Konsthallär ett centrum för visuell konst som öppnades i februari 2019 på Gamla Rådhuset i Åbo. Åbo Konsthall inhyser två nyckelaktörer i regionen; Konstnärsgillet i Åbo rf och Fotocentrum Peri rf. Utöver utställningsverksamheten finns i samma lokaler Åbo Artotek, ett bibliotek med fototema och det digitala arbetsrummet PeriLab för bildkonstnärer. Festsalen på 3 våningen i konsthallen hyrs ut till stadsborna och till föreningar för olika evenemang och festligheter. Åbo Konsthall är ett levande centrum för skapande, konstförmedling, möten, evenemang och konsttjänster. Konsthallen har öppet från onsdag till söndag kl. 12-18 samt under evenemang. Under första året har 24 utställningar visats i gallerierna och över 43 000 personer besökt konsthallens evenemang och utställningar.

Information om utställningsverksamheten:
nayttelyt@turuntaidehalli.fi
+358403501954 (ons-fre kl. 12-18)