Inlägg

Åbo Konsthalls Open Call för år 2022 utställningar har öppnats! Sök senast 28.2.2021.

Konstnärsgillet i Åbo rf och Fotocentrum Peri rf som ansvarar för utställningarna i Åbo Konsthall önskar särskilt få in nya samtidskonst- och fotokonstproduktioner i utställningsprogrammet, sådana som inte tidigare visats i Åbo.…

Åbo Konsthalls open call för utställningar 2021

Åbo Konsthall utlyser sitt tredje open call för utställningar! Utställningsförslag för år 2021 mottages fram till söndagen 1 mars 2020. Fotocentrum Peri rf och Konstnärsgillet i Åbo rf arrangerar utställningarna på Åbo Konsthall.…