Konstnärsgillet i Åbo rf och Fotocentrum Peri rf som ansvarar för utställningarna i Åbo Konsthall önskar särskilt få in nya samtidskonst- och fotokonstproduktioner i utställningsprogrammet, sådana som inte tidigare visats i Åbo. Alla som arbetar professionellt med bild-, foto- och mediekonst är välkomna att ansöka. Vi välkomnar såväl traditionella bildkonst- och fotokonstutställningar som mångkonstnärliga verkshelheter och helheter som rör sig över konstens gränser. Även arbetsgrupper kan lämna in förslag. Dessutom kan kuratorer föreslå färdiga utställningskoncept.

Med denna open call söker vi utställningar till två gallerier i Åbo Konsthall. Det går att föreslå utställningar till båda utrymmena eller enbart till det enaI ansökan kan man dessutom föreslå konstprojekt som förläggs utanför galleriutrymmena.

Denna Open Call gäller följande utställningsperioder år 2022:

 • 8.1. – 6.2.
 • 11.2. – 13.3.
 • 6.5. – 4.6.
 • 10.6. – 10.7.
 • 2.9. – 2.10.
 • 7.10. – 6.11.

UTRYMMEN

Konsthallen ligger centralt i Åbo, i Gamla Rådhuset vid Gamla Stortorget. Åbo Konsthall har två gallerier som ligger i husets andra våningPlanritning över utställningsutrymmena.

UTSTÄLLNINGSUTRYMME 1 – STORA GALLERIET
2 vån, 52+20+40=112 m². Det större galleriet i andra våningen omfattar ett rektangulärt rum vars ena långvägg domineras av en rad fönster mot torget; utrymmet har rikligt med naturligt ljus. Rummet har element som avviker från dem i en ren utställningslokal, bl.a. breda grå golvplankor, fönster och en kakelugn. Utställningsutrymmena i andra våningen lämpar sig för presentation av såväl tvådimensionella vägghängda verk som installationer av olika slag. Utrymmet har spotlighter av galleriklass.

James Prevett, Berit Talpsepp-Jaanisoo / Ding Ting Ting

UTSTÄLLNINGSUTRYMME 2 – LILLA GALLERIET
2 vån, 27 m². Galleriet har tre väggar för hängning, en fönstervägg mot innergården och golv med breda grå plankor. Utrymmet lämpar sig både för tvådimensionella vägghängda verk och för presentation av olika slag av installationerer. Rummet kan mörkläggas, t.ex. för screening av videokonst. Utställningsutrymmet ligger intill Stora galleriet och ingången är direkt från trappuppgången. I taket finns spotlighter av galleriklass.

Dylan Ray Arnold / Nervous System(s), snooze(in9)

STÖD OCH TEKNIK

Utställningsutrymmet och arrangemangen i anslutning till utställningarna i Åbo Konsthall är kostnadsfria för konstnärerna.

Utställningsperioderna är fyra veckor långa. Vernissagen ordnas i regel torsdagen före utställningen öppnar. Utställaren ansvarar för installation och transport av verken, transport- och utställningsförsäkring och egna resekostnader.

I utställningsavtalet ingår följande tjänster:

 • Utställningsutrymmet och övervakning av det under utställningstiden
 • Ombrytning och tryckning av utställningsaffischen och distribution av denna i Åbo
 • Språkgranskning och översättning (svenska och engelska) av utställningstext och verksförteckning
 • Utskick av pressinfo och elektronisk inbjudan till mottagarna på Konsthallens kontaktlistor
 • Information på Konsthallens webbplats, på sociala medier och i separata evenemangskalendrar
 • Assistans under utställningens hängnings- och demonteringsdagar
 • Uppföljning av besökarantal och medieintresse, dokumentering av utställningen
 • Presskontakt, arrangemang och servering under vernissagen
 • Förmedling av verk och försäljning av kringmaterial (30 % provision)

Konsthallens tekniska utrustning ställs utan särskild kostnad till konstnärernas förfogande. Om behövlig utrustning saknas i Konsthallens utbud, svarar konstnären själv för anskaffning av och kostnader för sådan. Konstnären ansvarar för utställningens genomförande och för nödvändigt tekniskt stöd vid installering av utrustningen.

INSTRUKTIONER

Ansökan görs elektroniskt. Fyll i blanketten här och bifoga ditt CV (pdf) och ett fritt formulerat utställningsförslag (pdf) som inkluderar:

 • en utställningsplan (utställningens namn, uppgifter om verkens storlekoch tekniskautförande)
 • förtydligande bildmaterial (5–10 bilder) av verk i utställningen eller ur tidigare produktion; beträffande mediekonst, bifoga länk t.ex. till Vimeo.

Vänligen lämna in ditt utställningsförslag senast söndag 28.2.2021 klo 23:59 (UTC+2). Försenade förslag beaktas inte.

Åbo Konsthalls utställningskommitté består av medlemmar i Fotocentrum Peri och Konstnärsgillet i Åbo. Kommittén väljer utställningarna under mars 2021 och alla sökande meddelas om utgången per e-post före utgången av april. Läs mer om Åbo Konsthalls utställningskommitté.

ÅBO KONSTHALL

Mitt i Åbos gamla stad öppnades i februari 2019 ett centrum för visuell konst, bildat av två regionala konstföreningar, Konstnärsgillet i Åbo och Fotocentrum Peri. Föreningarna arrangerar utställningar och evenemang i Konsthallen och upprätthåller där bl.a. det gemensamma arbetsrummet PeriLab för konstnärer, Åbo Artotek och ett bibliotek med fototema. Åbo Konsthall är en livlig mötesplats och ett levande centrum för skapande, konstförmedling, tjänster och evenemang. Konsthallen är öppen från onsdag till lördag kl. 12–18 och söndagar kl. 12–16, samt under evenemang.

 

Mer information om Open Call -förfarandet:
nayttelyt@turuntaidehalli.fi