Den skiktade strukturen i Eeva Karhus verk är ett sätt att genom bilder behandla tidens gång och cykliskhet, och förhållandet mellan observation och inre upplevelse. Den inre och den yttre världen möts när lager efter lager av mönster och färger stiger fram, samtidigt som platsen förlorar sina karakteristiska drag.

Verkserien Surrounded by fick sin början under en cykelresa runt Island. Den fysiskt krävande resan lämnade starka minnesspår som Karhu senare gav uttryck åt i bilder tagna i Finland. Hon inspireras av romantikens era, då konstnärer som William Turner reste runt letande efter det sublima och storslagna, i hopp om starka naturupplevelser.

Varje fotokonstverk består av tiotals bilder i lager på varandra, alla av lika stor betydelse för slutresultatet. Vid sidan av tvådimensionella fotokonstverk använder Karhu också installationer som uttrycksform. Serien visades första gången på fotogalleri Hippolyte i Helsingfors sommaren 2018. Den helhet som nu visas är delvis förnyad och den har inte varit utställd tidigare.

Eeva Karhu (f.1980) är konstmagister från linjen för fotografikonst vid Aalto-universitetet. Sedan år 2011 har verk av henne varit utställda i museer, gallerier och på konstmässor. Hon har haft separatutställningar bland annat i Berlin, Helsingfors London och Stockholm. Verk av Karhu ingår i flera konstsamlingar i Finland och utomlands.

I samband med utställningen publiceras Karhus första fotokonstbok Path | Polku.

www.eevakarhu.fi