Joel Nieminen: Vi går i cirklar. Resor hem 2011-2021

Åbo Konsthall presenterar fotokonstnären Joel Nieminens utställning “Vi går i cirklar. Resor hem 2011-2021” i form av en friluftsutställning på Gamla Stortorget i Åbo.

 “Vi går i cirklar. Resor hem 2011-2021” är ett dokumentärt fotoprojekt som började för nio år sedan och fortfarande pågår. Under den här tiden har Joel Nieminen kartlagt livet i sitt hemland genom att cykla över 6 000 kilometer för att intervjua och fotografera människor på olika håll i landet. Trots ekonomiska utmaningar eller sådana som hör ihop med förändrade förhållanden på boendeorten är en starkt human inställning, hopp och humor något som enligt Nieminen förenar landets invånare och samhällen. 

I det glest bebodda och snabbt urbaniserade Finland har flykten från landsbygden lett till att stadsliknande områden brett ut sig och glesbygden avfolkats. Det har skapat spänningar och en ibland rentav bred klyfta mellan olika levnadssätt. Som överallt märks de snabba förändringarna i den globala ekonomin och den av olika orsaker pågående migrationen också i små samhällen i Europas utkanter. 

Joel Nieminen (f. 1985) är fotograf, född i Helsingfors och har studerat i Nederländerna. Han arbetar med omfattande och långvariga fotoprojekt. Att undersöka omgivningen och fenomen i tiden spelar en central roll i hans sätt att arbeta. “Vi går i cirklar. Resor hem 2011-2021” har i varierande former visats bland annat på Finlands fotografiska museum och i Lappvikens park i Helsingfors. Nieminen valdes via open call att delta i Åbo Konsthalls utställningsprogram.

På grund av coronavirusläget ordnas ingen vernissage för utställningen. Åbo konsthall uppmanar utställningsbesökarna att vara försiktiga och hålla avstånd till andra besökare.

www.joelnieminen.com