Two Ways to Carry a Cauliflower är en performativ fotoserie som på ett lekfullt sätt undersöker självporträtt med kvinnor. För att frigöra objektet och blicken från vissa patriarkala kvinnoideal skapar Emma Sarpaniemi en lekfull och ömsint representation. Gestalten på bilderna beter sig, ser ut och uppträder på egna villkor och med egna regler. Identitet, verklighet och fantasi flyter samman i den värld Sarpaniemi skapar. Beträffande kvinnliga konstnärer kan lekfullhet ofta uppfattas som naivitet, men i det här projektet använder konstnären den som effektmedel. Sarpaniemi upplever att vi genom lek kan se nya möjligheter att vara och påverka.

Sarpaniemi planerar, väljer kläderna, arrangerar och fotograferar själv porträtten. Deras utgångspunkt är ofta ett föremål eller ett klädesplagg från en loppmarknad, och utifrån dem börjar konstnären konstruera fotografiet. Hon är intresserad av att använda vardagliga föremål på ett oväntat sätt för att bygga in en motsättning i fotografiet och ge det en annorlunda symbolik. Fotoserien är en kombination av hemstudioaktiga porträtt och scener inspelade på plats. Gestalten är placerad i miljöer som tar betraktaren närmare den avbildades värld. Bilderna är stunder av närhet och lek mellan gestalten och betraktaren.

Emma Sarpaniemi (f.1993) är fotokonstnär och bosatt i Helsingfors. I sitt arbete studerar hon definitioner av kvinnlighet genom performativa självporträtt. För Sarpaniemi är självporträttering en lekplats där konstnärens syfte är att ifrågasätta vissa patriarkala ideal med avseende på kvinnobilder, och att fira kvinnligheten utan gränser som definieras av andra. Hon ser att leken öppnar möjligheter för nya sätt att vara och påverka. I den värld Sarpaniemi skapar blir gränsen mellan identitet, verklighet och fantasi suddig. Verk av Sarpaniemi har visats bland annat i Finlands fotografiska museum, Wäinö Aaltonens museum, Finlandsinstitutets galleri i Stockholm och konstgalleriet Melkweg Expo i Amsterdam. Verk av henne finns i Finlands fotografiska museums samling, Statens konstverkskommissions samling och i privata samlingar i Finland och Nederländerna.

Konstnärens arbete har understötts av Finska Konstföreningen.