Utställningen NYTT 2023 på Konstens hus och Åbo Konsthall presenterar rykande färsk nutidskonst av bildkonstnärer som i vår utexamineras från Konstakademin vid Åbo Yrkeshögskola. Utställningen visas i Konstens hus 10.3-2.4.2023 och i Åbo Konsthall 10.3-23.4.2023. 

Sammanlagt 23 konstnärer med unika visioner och arbettsätt deltar i Konstakademins (Åbo Yrkeshögskola) examensutställning. Ett brett utbud tekniker är representerade – allt från bronsskulptur och målning till fotografi, animation och installation. Utöver trä och metall, samt olje- och akrylfärg, har som material använts naturmaterial, byggplatsavfall och svampfärger. Utställningen har inget överenskommet tema, utan presenterar det mångsidiga arbetet hos de blivande nutidskonstnärerna. Årskursen som nu utexamineras har studerat genom pandemin och andra avvikande tider. Teman såsom mänsklighet och närvaro upprepas i olika former i många av verken, som tar ställning till samhälleliga frågor, men även på olika sätt behandlar livets mening, kärleken och döden.

“Mångfalden i det konstnärliga arbetet gläder, och producerar varje år en unik helhet. Den starka samhörigheten i den nuvarande avgånsklassen har varit en styrka, som återspeglas både i arbetssättet och i de färdiga verken. I examensutställningen syns en riktning mot rumsligt arbete; ett experimentellt förhållningssätt som förenar olika material och tekniker; och samtidigt ett noggrant slutförande,” sammanfattar handledarna för de konstnärliga examensarbetena Henna-Riikka Halonen och Ismo Luukkonen. 

 

Konstnärerna (Åbo Konsthall)

Johanna Juupaluoma
Matleena Korhonen
Emmi-Vieno Lemmenhelmi
Veera Rajamo
Aino Reiman
Veera Tamminen
Jose Salminen
Alila Syrjä