Such is the Silence är en rumsligt gestaltad helhet av verk som består av fotografier, videofilmer och upphittade föremål. När dessa tre element förenas i Åbo konsthalls utställningsutrymme uppstår en installation som liknar en berättelse. Alla delarna i den kommunicerar med varandra i en berättelse som varsamt rör sig i gränslandet mellan fantasi och verklighet.

Essi Maaria Orpana uppträder för och med kameran i gamla övergivna hus i Valencia i Spanien. Eftersom inga gemensamma minnen eller kopplingar till huset finns, uppstår en motsättning mellan platsen och hennes närvaro.

”När jag stiger in i huset börjar mitt undermedvetna skapa narrativ om fiktiva händelser i det förflutna, berättelser som jag återskapar via en gestalt (fröken Silence) som förekommer i bilderna.”

De vandrande foto- och videoverken undersöker det tomma huset och grubblar på frågor kring varat och minnena. Such is the Silence begrundar existensen och identiteten och kroppslighetens samband med tid och plats. Den filmiska och narrativa karaktären av verken gör det möjligt att skapa en olycksbådande stämning, som också understryker det att Such is the Silence saknar tidsanknytning. Utställningshelheten beskriver en möjlig fiktiv värld där fröken Silences närvaro får rummen att vakna till liv igen.

Utställningen Such is the Silence är Essi Maaria Orpanas (f. 1988) konstnärliga lärdomsprov för magisterprogrammet för fotokonst vid Aalto-universitetet. Orpana utexaminerades som bildkonstnär från fotolinjen vid Åbo Konstakademi 2015. Tillsvidare har Opranas konstnärliga arbete byggt på foto- och videoformaten. Existensen och kroppen och deras koppling till tiden, rummet och identiteten har varit huvudteman. Vid sidan av foto och video tar hon nu sitt konstnärliga arbete mera i riktning mot installationskonst. Hennes verk har visats bland annat i grupputställningar i Lettlands fotografiska museum i Riga (2019) och i Galleria Lapinlahti i Helsingfors (2018) samt i soloutställningen i Österbottens fotocentrum i Lappo (2017).

Utställningen har fått understöd från Suomen Kulttuurirahasto och Centret för konstfrämjande.

www.essiorpana.com