PRESSMEDDELANDE 6.11.2020

Utställningar på Åbo Konsthall 13.11.–20.12.2020

Årets sista utställningar på Åbo Konsthall bjuder på en mångfald av konstformer. I stora galleriet kan besökaren bekanta sig med Essi Maaria Orpanas installation Such is the Silence, med fotografi, video och föremål. I lilla galleriet presenteras Åbo Konstnärsgillets rikliga Vintersalong 2020 och i aulagalleriet visas försäljningsutställning X-mas Art Fair av Åbo Artotekets konstnärer.

Stora galleriet: Essi Maaria Orpana / Such is the Silence

Such is the Silence är en rumsligt gestaltad helhet av verk som består av fotografier, videofilmer och upphittade föremål. När dessa tre element förenas i Åbo konsthalls utställningsutrymme uppstår en installation som liknar en berättelse. Alla delarna i den kommunicerar med varandra i en berättelse som varsamt rör sig i gränslandet mellan fantasi och verklighet. I sina fotografier återskapar Essi Maaria Orpana fiktiva händelser i det förflutna via en gestalt, fröken Silence, som uppträder i gamla övergivna hus. Utställningen på Åbo Konsthall är Essi Maaria Orpanas (f. 1988) konstnärliga lärdomsprov för magistergraden i fotografikonst vid Aalto-universitetet.

Lilla galleriet: Konstnärsgillet i Åbo / Vintersalong 2020

Konstnärsgillet i Åbos alla medlemmar är inbjudna att delta i vintersalongen och en mångfald bildkonstformer är representerade. Föreningens medlemmar representerar ett brett spektrum av bildkonstformer, bland annat målning, grafik, skulptur, fotografi, teckning, videokonst, installation, performance, textilkonst och ljudkonst. I utställningen visas ett rikt utbud av varierande verk, i form av original, dokumentfoton eller bilder i digital form. Som brukligt på traditionella salonger kommer hängningen att vara tät och ymnig! Publiken har möjlighet att under utställningstiden rösta fram Årets Konstnär inom Konstnärsgillet i Åbo.

Aulagalleriet: Åbo Artotek / X-mas Art Fair

Åbo Artotek tar över aulagalleriet, i form av X-mas Art Fair -försäljningsutställning! Utställningen bjuder på personliga och unika julklappsidéer från Artotekets konstnärer: målningar, prints, skulpturer och fotografier – konst för varje smak!