Syftet med Fotocentrum Peris och Konstnärsgillet i Åbos gemensamma projekt Ord och inga visor / Sano se kuvalla, som startade år 2019, är att skapa naturliga former för ökad kommunikation mellan språkgrupper när människor med olika modersmål möts inom skapande verksamhet. Coronapandemin, som även skakat om världen i år, ledde till förändringar också i projektet Ord och inga visors verksamhet.

– Under våren avstannade vårt verkstadsarbete helt eftersom projektets samarbetspartners – bland annat skolornas, servicehusens och daghemmens – verksamhet förändrades på grund av coronarestriktionerna, berättar konstnärerna Hans G. Hästbacka och Margarita Rosselló Ramón som fungerar som handledare under projektets verkstäder.

Det centrala i projektet är att rasera språkmuren med hjälp av skapande verksamhet, det vill säga möten mellan människor. Coronapandemin har onekligen inneburit utmaningar för den här verksamheten, men samtidigt har projektets betydelse ytterligare accentuerats. Under hösten 2020 blev det igen möjligt att ha verksamhet, och inom ramen för de restriktioner som situationen krävde har vi med lyckat resultat ordnat verkstäder i Hannunniittu skola och konstskolan Pictura i Pargas. Efter en tung vinter erbjuder vi nu under våren och försommaren öppna verkstäder med skapande verksamhet för människor i alla åldrar, där deltagarna får bekanta sig med bl.a. makrofotografering. Under de kommande verkstäderna, som anordnas på Åbo Konsthall och runt om i Åbo, fotograferar deltagarna med egna mobila enheter sin vardagsmiljö eller föremål på mycket nära håll, så att detaljerna bildar abstrakta mönster. Bilderna skrivs ut på fotopapper och till de färdiga bilderna fogas ord, genom vilka deltagarna kan bekanta sig med ett språk som är främmande för dem och kanske hitta på en alldeles ny innebörd åt bildens motiv.

– I november – december år 2019 anordnades projektets första så kallade öppna verkstäder för allmänheten, vilka också blev oerhört populära. Därför vill vi göra någonting motsvarande även i år. Under verkstäderna beaktar vi naturligtvis corona begränsningarna: ett litet antal deltagare släpps in åt gången och vi ser till att säkerhetsavstånden hålls och hygienreglerna följs.

Under de drygt två år som projektet Ord och inga visor har pågått har hundratals barn, ungdomar och vuxna medverkat i verkstäderna.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Ord och inga visor / Sano se kuvalla – verkstäder våren 2021

On 8.5. kl. 11-15 Perilab i Åbo Konsthall och Gamla Stortorget

On 19.5.2021 kl. 8.30-12.30 och 14.30-18.30, förbindelsebåten M/S Baldur (Nagu gästhamn-Utö-Nagu gästhamn). Resan med förbindelsebåten är kostnadsfri. Passagerarna måste vara ombord minst 10 minuter före avgång från Utö och Nagu gästhamn. Det finns bussförbindelse från Åbo till färjfästet. Tidtabeller: www.tlo.fi.
Som verkstadsledare fungerar konstnärerna Margarita Rosselló-Ramón och Hans G. Hästbacka.

On 3.6. Olohuone 306,4km² -stadskonstfestival
Kl. 16-20 Koloniträdgården i Kuppis

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dessutom kommer det att arrangeras mobila pop up-verkstäder och nålhålskameraverkstäder, information om dessa ges senare under våren. Du kan också ge förslag på platser för verkstäderna genom att kontakta projektkoordinatorn.

Bildmaterialet från vårens och försommarens verkstäder kommer att visas upp på utställningar som förverkligas i Åboland under sommaren – hösten år 2021.
Verkstäderna är kostnadsfria.
Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.

Bilder från verkstäder:
Facebook
Instagram

För ytterligare information:

Projektkoordinator Mari Kämäräinen
workshops@turuntaidehalli.fi