2022 Turun Taidehalli

Till utställningsprogrammet valdes följande konstnärer och konstnärskollektiv:

Mortti Saarnia
Henna Aho och Mia Saharla
Suvi Sysi
Erkki Nampajärvi
Elina Oikari och Yassine Khaled
Jonna Karanka, Merja Kokkonen och Laura Naukkarinen
Saku Soukka
Artor Jesus Inkerö, Kristoffer Ala-Ketola, AJ Fusco och Valter Tornberg
Leena Kela
Perttu Saksa

Åbo Konsthalls Open Call för utställningar år 2022 avslutades i februari och väckte stort intresse – vi tog emot sammanlagt 539 utställningsförslag, såväl från enskilda konstnärer som från arbetspar och kollektiv, i Finland och utomlands. Iiris Elena Rusi som är medlem i utställningskommittén beskriver urvalsprocessen så här:

“Bland ansökningarna fanns särskilt många utställningsförslag från arbetsgrupper och kollektiv, förslag som innefattade kollektivt arbete och kombinationer av flera konstarter och områden. En konstnärlig behandling av miljöfrågorna och den rådande pandemitiden var teman som ofta förekom i förslagen. I nästa års utställningsprogram kommer vi att få se intressanta presentationer av traditionell och experimentell samtidskonst och deras randområden. Det fanns väldigt många läckra utställningsförslag, men endast en begränsad mängd utställningstider.”

Utställningarna valdes av Åbo Konsthalls utställningskommitté, som består av bildkonstnären Marjatta Holma, regissören och mediekonstnären Milja-Liina Moilanen, bildkonstnären Iiris Elena Rusi, fotografen och medieforskaren Anni Savolainen, bildkonstnären Lydia Toivanen och bildkonstnären Henri Tuominen.

Åbo Konsthall som grundades år 2019 och finns vid Gamla Stortorget upprätthålls av Konstnärsgillet i Åbo och Fotocentrum Peri.