I Åbo konsthall visar Dylan ett urval av sina senaste arbeten, där konstnärens personliga spänningar och sociala osäkerhet anger stämningen. Utställningen består av stora tuschteckningar på återanvänd duk och materiella arrangemang installerade i galleriet. I de enfärgade teckningarna bildar den nervösa linjen utrymmen, kroppar, ytor, motiv och mönster. I installationen fortsätter linjen och ritar upp ett skört diagram av motsägelsefulla förväntningar och begär. Konstnären själv påstår:

Verken är rynkor i en spänd värld där det på samma gång råder både överflöd och brist på resurser, förklaringar och mening.

Den gemensamma nämnaren för verken i utställningen är förandringens och valets svårighet, både som strukturell och som individuell utmaning. Verkens tillkomst stördes dessutom av spekulationer och podcasts om addiktion, aktörskap, makt, lotto, prokrastinering och spådom, virtualitet, nostalgi, politisk fantasi och djupekologisk kritik av denna, samt bland annat om förfrämligande, glädje, ångest och humor som energi.

Dylan är en Helsingforsbaserad bildkonstnär som arbetar med teckning, skulptur, assemblage och video. Verken består ofta av små materiellt-poetiska gester som bildar installationer där proportionerna mellan helhet och delar ifrågasätts. Dylan intresserar sig för rörelsen mellan bilder och betydelse och för deras morfogenes och sönderfall. I denna vardagens psykedeliska ekologi förkroppsligas material- och energiströmmarnas möten, blir former och producerar mönster av nervösa sociala klimat. Dylans verk och samarbeten med Océane Bruel har visats på separat- och grupputställningar i Finland och utomlands; senast i galleri Glassbox i Paris, Konsthallen i Tallinn och galleri Alkovi i Helsingfors.

Utställningen har fått understöd från Centret för konstfrämjande och Suomen Kulttuurirahasto.

http://dylanrayarnold.org/