MILKY WAY (edition 3)

Kinetisk ljudinstallation av en gammal mjölkmaskin och mjölkrör.

Allt fler gårdar på landsbygden har upphört med sin verksamhet. Antingen har det inte lönat sig att driva gården eller så finns det ingen som fortsätter verksamheten. Ladugårdarna står tomma – tomma på djur. Man alla maskiner och apparater finns kvar. Mjölkningsstationerna står tomma, mjölkmaskinerna står tysta kvar på sina platser.

Vi ville ge de gamla maskinerna och apparaterna ett nytt liv och byggde en kinetisk installation av gamla mjölkmaskiner och mjölkrör. I installationen byggde vi om de tidigare mjölkmaskinerna och rörsystemen till en ny maskin och ett nytt system av annat slag. Vi undersökte också mjölkmaskinernas akustik och ljudvärld, ljud av kor, av vatten som rinner, och av dem gjorde vi ett ljudspår till installationen.

Installationen Milky Way skapar en positiv kontakt mellan gammal och ny kultur och mellan gammalt och nytt arbete. Den sätter också gammalt material i cirkulation. Meningen nedan är en bra beskrivning av en värld i förändring, och gäller även oss och vårt projekt: “Vi har ena handen på juvret och den andra på laptopen”.

 

Eeva-Liisa Puhakka skapar konst inom flera områden; videor, rörliga skulpturer, installationer, ljud- och miljökonstverk och på sistone också biokonst. De förmedlas till betraktarna via flera sinnen, i form av bilder, ljud, rörelser och lukter. Eeva-Liisa Puhakka är Kouvolas bildkonstnär åren 2020-22.

Jonne Pitkänen är en i experimenterande och mångsidig bildkonstnär som bor i Kouvola, och som i sitt skapande använder flera konstområden, som skulptur, VJ Performance, ljuskonst, installation, smyckeskonst, circuit bending och nymedia.