Verkshelheten Unelma ihmisestä visar hur artificiell intelligens / AI ser just dig. Det är fråga om Sami Lukkarinens och framtidsforskaren Roope Mokkas första gemensamma separatutställning, som med hjälp av besökarnas opublicerade personfoton / selfies och AI inbjuder till att reflektera över relationen till gemenskapen. Publiken kan delta i den insamling av opublicerade självporträtt som ordnas i anslutning till utställningen, på adressen www.unpublished.us (bilderna sparas i en skyddad privat databas).

Utställningen tar hjälp av teknik för att bättre förstå människan. Här visas fel gjorda av artificiell intelligens, porträtt målade efter opublicerade personfoton och verket Latent Space, där utställningsbesökaren kan ge den artificiella intelligensen möjlighet att visa hur den tycker att en person ser ut. Utställningen handlar ändå inte om teknik, utan om hur vi ser oss själva: “Unelma ihmisestä är en utställning som betonar helheten. Den undersöker på vilket sätt människan är kopplad till samhället: varför är det nödvändigt att separera oss från andra människor som ändå bildar vår värld? Och är det egentligen någonsin möjligt att göra det?”, säger Lukkarinen.

Artificiell intelligens spelar en central roll i utställningen: “AI är som statistik, den har blivit lärd hur människor ser ut. Genom att skänka ett personfoto till den artificiella intelligensen får du ett ‘matematiskt’ exakt svar på 200 bilder av hur du ser ut”, berättar Mokka. I anslutning till den föregående utställningen hade nästan 2 000 människor överlåtit ett opublicerat personfoto av sig själva. “Det är bara den artificiella intelligensen som ser bilderna. Det behövs endast några tusen bilder till för att vi ska kunna börja mata den artificiella intelligensen med det här materialet. Då kommer vi att få se vilka sidor av oss själva som vi ogärna delar”, säger Lukkarinen.

 

Sami Lukkarinen är bildkonstnär, och har sedan 2004 målat av bilder som publicerats på internet. Verk av honom finns i ett stort antal offentliga och privata samlingar.

Roope Mokka är framtidsforskare och har i över 20 år forskat om sambandet mellan det sociala och det tekniska. Han har grundat tankesmedjan Demos Helsinki.