Honey, Please är en fotografisk installation där golv- och väggytorna täcks med digiprintat tyg. När betraktaren kommer till galleriet stiger hen in i installationen. Honey, Please fick sin början år 2020 och är ett nyfiket och hoppfullt försök att återhämta sig från den kroniska ångest som allt patos kring världens undergång ger upphov till. Att pollinerarna har minskat för att naturens mångfald utarmas, kopplas i utställningen till frågor kring låg nativitet, trycket att reproducera sig, gryende babyfeber och en hotfull framtid.

ISofia Okkonens värld möts ytor och djup och konstnärliga världar uppstår. När vi vandrar omkring i dem förändras våra uppfattningar om surrande insekter, bebisar och foto. Betydelserna fastnar på oss som honung på en sked och den visuellt läckra utformningen lockar oss att vara med och tilldela betydelser. Genom sin konst visar Okkonen att ytlighet och djup är olika gestaltningar av samma sak. Både fotografi och samtidskonst gestaltar de invecklade frågorna i vår verklighet genom bilder, som också är sina ytor. Okkonen öppnar våra ögon för det här märkliga fenomenet och låter oss njuta av det.” – Juha-Heikki Tihinen / konsthistoriker, docent i samtidskonstens historia, Turun yliopisto.

Sofia Okkonen (f. 1987) är bildkonstnär och bosatt i Helsingfors. Hon är konstmagister från Aalto-universitetet och arbetar med arrangerat foto och kreativa uppdrag av olika slag. Med sin verkserie Rose som behandlar könets performativitet var Okkonen av de tio finalisterna i den internationellt ansedda fototävlingen i Hyéres våren 2017. Verkshelheten har bland annat visats som separatutställning i Projektrummet i Finlands fotografiska museum.

Kärnan i Okkonens konstnärliga uttryck är återgivningar av känslor och stämningar som står i motsatsförhållande till varandra men som uppträder samtidigt. I sina verk intresserar hon sig för hur våra uppfattningar om exempelvis skönhet, kroppslighet, rädslor och trauman tar sig uttryck framför kameran: å ena sidan när bilden görs på ett arrangerat och estetiskt kontrollerat sätt, å andra sidan när det sker okontrollerat och omedvetet.

Utställningen har fått understöd från Finnfoto – Finlands Fotoorganisationer rf.